Privacyverklaring Pacohorseproducts.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Pacohorseproducts.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Pacohorseproducts.nl, en/of omdat u deze zelf bij het leggen van contact via een e-mailbericht/contactformulier aan Pacohorseproducts.nl verstrekt. Pacohorseproducts.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken middels het gebruik van deze website:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • E-mailadres
  • Mobiel nummer

Waarom Pacohorseproducts.nl gegevens nodig heeft

Pacohorseproducts.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Pacohorseproducts.nl uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Pacohorseproducts.nl gegevens bewaart

Uw geregistreerde gegevens worden uit het bestand van Pacohorseproducts.nl gewist dan wel verwijderd uiterlijk 12 maanden na beëindiging van de overeenkomst. In het geval van een onderhoudsovereenkomst worden uw persoonsgegevens bewaard voor de duur van deze overeenkomst en uiterlijk 12 maanden na afloop van deze overeenkomst verwijderd.

Delen met anderen

Pacohorseproducts.nl verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, met uitzondering van gevallen waarin wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Pacohorseproducts.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Pacohorseproducts.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Pacohorseproducts.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van Pacohorseproducts.nl bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen worden geanonimiseerd. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Pacohorseproducts.nl te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Pacohorseproducts.nl heeft hier geen invloed op. Pacohorseproducts.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via Pacohorseproducts.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Mailchimp

Heeft u zich aangemeld voor de nieuwsbrief van Pacohorseproducts.nl? Voor het versturen van onze nieuwsbrief maakt Pacohorseproducts.nl gebruik van Mailchimp. Mailchimp is gevestigd in de VS vandaar dat de data buiten de EU wordt gebracht. Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten met Mailchimp. Wanneer u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief zorgt Pacohorseproducts.nl ervoor dat al uw gegevens bij Mailchimp worden verwijderd.

HotJar

Paco Horse Products maakt gebruik van Hotjar om onze website beter af te stemmen op de behoeften van onze gebruikers (hoeveel tijd zij doorbrengen op welke pagina en op welke links zij besluiten te klikken). Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om data te verzamelen van het klikgedrag van onze gebruikers op de website. Hotjar bewaart deze informatie in een geanonimiseerd gebruikersprofiel. Zowel Hotjar als wij zullen deze informatie nooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om dit te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar door op deze link te klikken [www.hotjar.com/privacy].

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pacohorseproducts.nl. Pacohorseproducts.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U heeft het recht om te verzoeken de registratie van een onjuist gegeven te wijzigen in registratie van het juiste gegeven. In geval van een verzoek om wijziging van een door een ander dan de cliënt(e) verstrekt gegeven, is Pacohorseproducts.nl eerst dan tot correctie gehouden wanneer die ander schriftelijk aan Pacohorseproducts.nl kenbaar heeft gemaakt een onjuist gegeven verstrekt te hebben.

Beveiligen

Pacohorseproducts.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Pacohorseproducts.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Pacohorseproducts.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Pacohorseproducts.nl op via info@pacohorseproducts.nl. www.pacohorseproducts.nl is een website van Pacohorseproducts.nl.

Paco Horse Products is als volgt te bereiken:

Telefoonnummer: 06 51836019

Mailadres: info@pacohorseproducts.nl